Friday, September 30, 2005

นี่เป็น comment จากรักษ์ เพื่อนรักคนหนึ่งของผมครับ คิดว่าหลายคนคงเห็นด้วยนะครับ ชอบ comment นี้ครับเพราะทำให้ blog นี้มีน้ำหนักในเชิง logic มากขึ้นครับ

"เข้ามาอ่านแล้วนะมน เวบมีสีสันต์สวยดี กับข้าวที่เอามาโชว์ก็น่ากิน เราเองชอบสีออกเป็นสีส้มอ่อน หรือหรือครีมแบบไอติวนิลา เห็นสีนี้รู้สึกหิวข้าวทุกทีไม่รู้เป็นไรเรายังแค่อ่านรายละเอียดในเวบผ่าน ๆ เท่านั้น ก็แปลกดีนะ เรื่องการทำสมาธิกับอาหารการกิน แต่ถ้าลองคิด ๆ เพื่อโยงให้มันเข้ากัน มันก็เข้ากันได้ดีทีเดียว ถ้าอาหารการกินดีร่างกายก็สมบูรณ์ แล้วถ้าร่างกายที่สมบูรณ์ได้ทำสมาธิให้จิตใจเบิกบาน คนคนนั้นก็จะมีความสมบูรณ์ทั้งใจและกาย คิดเหมือนกันหรือเปล่านะ"

เวลาเข้ามา comment ให้เลือกที่ Choose you identity เป็น Anonymous ครับ จะได้ไม่ต้องใส่ password ให้ยุ่งยาก ถ้าอยากให้รู้ว่าเป็นใคร post มาก็ให้บอกชื่อในข้อความด้วยครับ

Thursday, September 29, 2005


Today, i'm tiredddd of cooking, so we went out for dinner @ Myang-Ga Korean Restaurant in Eastwood.

Wednesday, September 28, 2005

Wild Wicked Wings (ปีกไก่ทอด) 9/10 Very simple but the taste is very good.

Ingredients
1. Chicken wings
2. Garlics
3. Soy Sauce
4. Mirin (Japanese Cooking wine)
5. Cooking oil

How to
Marinade the wings with garlics, soy sauce, and mirin. Put them in the fridge overnight. Fry them in cooking oil.Tuesday, September 27, 2005

Tempura (เทมปุระ) 9/10 The good taste comes from the fresh prawns.

Ingredients
1. Prawns
2. Soy sauce
3. Tempura frying mix
4. Cooking oil

How to
Marinade prawns with soy sauce. Just put a little. Then stir tempura frying mix with water before dipping the prawns into the mix. Then put them into heating oil.

Sunday, September 25, 2005

Meditation
After having had some good time with good meals, I think it's about time we give ourselves a good feed for our mentality. Meditation serves us as an absolute gourmet cooking of mental relaxation and mind purification. Today is Sunday and I normally go to cook at temple every Sunday, but today Auntie Boonmii had a car accident so we didn't make it to the temple. Anyway, I'd like to welcome this Sunday morning with a 10-out-of-10 serve of meditation.

Ingredients
1. mind
2. body

How to
1. Close your eyes
2. Sit down (see pic.)
3. Breathe in and out normally
4. Start listening to your breath
5. Feel the flow of your breath coming in and out through your nose, down into your lung
6. Once you get the rhythm of your breath, hang on to it and enjoy the tranquility.
7. Allow tranquility to simmer for 20 mins

How it works
In our daily lives, we wake up everyday, thinking of 2 things: 'Past' and 'Future'. We think of what we have done and we think of what we are going to do. Sometimes 'Past' is a mental scare and 'Future' is a big worries. These two things affect our lives everyday and it will do to the rest of our lives. It is through these channel of Past and Future that depression, stress, and worries come.
ทุกเช้าเราตื่นขึ้นมาพร้อมกับความคิดสองอย่าง: อดีต และ อนาตต อดีตอาจเป็นความผิดพลาดหรือบาดแผลทางใจที่ติดตัวไปตลอด อนาคตคือความไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจากผลแห่งความผิดพลาดนั้น มารสองตัวนี้จะอยู่กับเราไปตลอด และมันจะปรากฏตัวไม่ได้หากปราศจากช่องทางเดินแห่งอดีต และอนาคต

Meditation allows us at least some time a day to stop those 2 devils and make friend with our 'Present Self', the good guy. Somebody is born with innate ability to block out those devils from their mind better than the others, but for most people, this ability needs to be trained.
การทำสมาธิช่วยให้เราตัดช่องทางแห่งอดีต และอนาคต ทำให้มารทั้งสองมาปรากฏในใจเราไม่ได้ เมื่อไม่มีอดีตและอนาคต เราก็จะพบว่าเพื่อนที่แท้จริงของเราแท้จริงก็คือจิตที่อยู่กับปัจจุบัน ผมเชื่อว่าคนเรามีความสามารถในการสะกดมารสองตัวนี้ต่างกัน ดังนั้นเราจึงต้องฝึกเพื่อสะกดกลั้นมารดังกล่าว

Meditation doesn't belong to Buddhism or any particular religion because it is of our nature and it is everywhere, but we just don't realize it. Whenever we are friend with our 'Present' time by being conscious with what we are doing, we're already meditating. The most powerful mental ability occurs when our mind is focused at the present time.
สมาธิเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ ศาสนาพุทธเพียงนำลักษณะดังกล่าวมาฝึกเพื่อให้จิตเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น เมื่อใดก็ตามที่เรารู้ตัวทั้งพร้อมทุกขณะที่เรากระทำอาการต่างๆ เรากำลังอยู่ในสมาธิ เพราะนั่นแสดงว่าเราคิดอยู่แต่ปัจจุบัน และลืมคิดถึงอดีตและอนาคต อย่างนี้พุทธศาสนาเรียกว่า มหาสติปัฏฐาน 4 ครับ

I hope you enjoy this menu. Further discussions are more than welcome coz I belive that meditating is also a cooking of our mind. The taste of your mental cooking depends on how experienced you are in meditating.
คิดว่าลองนำไปปฏิบัติดู คงได้ประโยชน์ไม่น้อยครับ รู้สึกอย่างไร บอกผ่านเล่าสู่กันฟังได้ครับ เพราะผมถือว่า การทำสมาธิก็คือการปรุงรสอาหารทางจิอย่างหนึ่ง ใครจะปรุงรสชาติได้กลมกล่อมมากน้อยขนาดไหน อันนี้อยู่ที่ฝีมือและความชำนาญของแต่ละคนครับผม สำหรับตัวผมเองยังอ่อนหัดนักในเรื่องนี้ เลยไม่รู้จะให้คะแนนเมนูจานนี้ของตัวเองเท่าไหร่ดี ...

Saturday, September 24, 2005

Gimgi Chi-ge (ซุปกิมจิ) : 8/10
I have to give credit for this menu to my friend, TK who taught me how to cook this. Its taste is similar to Thai's Tom Yam.

Ingredients:
1. Instant Gimgi box
2. Tuna
3. Cabbage
4. Onion
5. Lime
6. Garlics
7. Cooking oil

How to:
The taste of this dish depends on the quality of instant gimgi box, so you'd better buy a good one. First, fry garlics with instant Gimgi in cooking oil. Then, add cabbage into the pot. Stir for a while before adding some hot water and lime juice. Leave it for 15 mins. That's it, ready to serve hot.

Friday, September 23, 2005


Mu-Kung Priksod (หมู-กุ้งพริกสด)
I give 9.5 out of 10 for this menu, for its simplicity and taste. Though the look is very simple, but it is a good blend of everything.

Ingredients
1. Prawns
2. Pork Mince
3. Onion
4. Red Chillies
5. Dried Kiffir Leaves
6. Garlics
7. Cooking oil
8. Fish sauce
9. Soy sauce

How to
First, fry prawns and pork mince with garlics. Add soy sauce in and stir. Then, pour chillies and dried kiffir leaves followed by sliced onions. Add some fish sauce. Pour a bit of hot water, just enough to make some juice, not to much!

Thursday, September 22, 2005


Kaow Pa Lo (ข้าวพะโล้)
Yesss! 9 out of 10 for this menu. Unbelievably delicious! I'll have to give credit to 'Tam', my friend at Macquarie University who told me this recipe. It's been my favorite since when I was very small, but this is the first time I'm really doing it.

Ingredients
1. Eggs
2. Dried Cinamon
3. Pork Rib
4. Fried Tafu
5. Garlics
6. ABC Sauce
7. Coriander Roots
8. Cooking Oil

How to
Before start cooking, make sure you have some peeled boiled eggs ready. First, fry dried cinamon with garlics with cooking oil. Then add some ABC Sauce before pouring in some hot water. Wait until water is boiled before putting eggs, pork ribs, and dried tafu. Simmer for 20 mins. That's it!

Wednesday, September 21, 2005


Kaow Yam Tuna
An 8 out of 10! An amazing blend of all the left-over tuna in the fridge with all its seasoning companies! Good smell of Thai cooking aroma!

Ingredients
1. Tuna
2. Red chillies
3. Lime
4. Dried Kaffir Leaves
5. Lettuce
6. Fish sauce
7. Coriander
8. Thai Jasmine Rice

How to
Stir a chunk of tuna with sliced red chillies, lime juice, dried kaffir leaves. Add some fish sauce. Prepare fresh lettuce and coriander as tasty side seasonings. Served cold with hot jasmine rice.

Tuesday, September 20, 2005


"Pak Sam Sahai" (ผักสามสหาย)
I gave it a score of 8.5 (out of 10) for this menu. It was good as it looks. Taekoo, my Korean sharemate took this picture for me.

Sam Sahai in Thai means 'three friends' as it is made from a combination of three vegetables: mushrooms, bak choys, and bean spouts. As well, it implies 3 friends living together in this apartment: Taekoo(Korea), Hidetaka(Japan), and Montri(Thailand).

Ingredients
1. Prawns
2. Bak Choys
3. Bean Spouts
4. Dried Mushrooms
5. Soy Sauce
6. Fish Sauce
7. Oyster Sauce
8. Garlics
9. Cooking Oil

How to
Before you start, make sure that dried mushrooms are softened (by putting them in hot water) First, fry garlics with prawns in the cooking oil and put some soy sauce. Then, pour all bak choys, bean spouts, and dried mushroom in. Mix them all with fish sauce and oyster sauce. Just stir them all up! Simple as that!

Monday, September 19, 2005

Ka-na Pad Koong in Oyster Sauce (คะน้าผัดกุ้งน้ำมันหอย) 7.5/10

Sunday, September 18, 2005


Salted Roasted Prawns (กุ้งเผาอบเกลือ) 9/10