Thursday, January 24, 2008

" ...ในบางแง่มุม ชีวิตอาจมีความทุกข์ แต่หากเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับทุกข์นั้นอย่างมีสติ มองหาสิ่งดีๆในกองทุกข์ เราก็อาจจะมีความสุขแม้เป็นเพียงเสี้ยวเล็กๆ ...
ในทางกลับกัน หากเรากำลังมีความสุข จงเรียนรู้ว่าในความสุขตรงหน้า ก็อาจมีความทุกข์ปะปนมา ต่อเมื่อมันเกิดทุกข์แล้ว จะได้รับมือกับมันได้ทัน... "

ข้อคิดเตือนสติจากพี่หมู ยกมาโดยยังไม่ได้ขออนุญาติครับผม

Saturday, January 19, 2008

ความรักทำให้ผมอ่อนแอ… จำได้ว่าความรู้สึกนี้เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อเสียพ่อไป หลายปีทีเดียว... ตอนนี้ผมรู้แล้ว และเข้าใจแล้วว่า ความรัก ความคิดถึง และความห่วงใยมีคุณค่ามากเพียงไร รู้สึกเสียใจทุกครั้งเมื่อคิดถึง 1 ปีที่ผ่านมา ที่เสียใจเพราะไม่เคยเห็นคุณค่าของมัน และทำให้คนที่รักต้องเสียใจอยู่หลายครั้งเพียงเพราะทิฐิในใจของตน แต่ครั้งนี้ต่างจากครั้งเมื่อเสียพ่อไป เพราะวันนี้ผมเห็นคุณค่าของคนที่ผมรักในยามที่ยังไม่สายเกินไป ผมจะเก็บมันไว้ให้นานแสนนาน...

ความรักทำให้ผมเข็มแข็ง... เพราะเกิดพลังที่จะทำให้ดีที่สุดเพื่อคนที่เรารัก อยากให้เขาดีใจ และ ภูมิใจ เพราะจากนี้ไปสิ่งที่ดีที่สุดของเราก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของเขา และสิ่งที่ดีที่สุดของเขาก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของเราเช่นกัน ดังนั้น... จึงต้องทำให้ดีที่สุด