Saturday, January 17, 2015

ชีวิตของเราเกิดมาล้วนเพื่อผู้อื่น ชีวิตคือการทำงาน การทำงานคือการปฏิบัติธรรม และการปฏิบัติธรรมก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เพราะธรรมคือธรรมชาติของชีวิต

ก่อนจะถามว่าคนเราเกิดมาทำไม ให้ถามก่อนว่าทำไมคนเราจึงต้องตาย เมื่อได้คำตอบที่สองแล้วคำตอบแรกก็จะตามมาเอง

เราต้องตายเพื่อหยุดการทำงาน ธรรมชาติไม่อนุญาติให้เราอยู่นานเกินไปเพราะไม่ดีกับธรรมชาติเอง เพราะเราเริ่มเก็บเกี่ยวประโยชน์จากการอยู่นานซึ่งเป็นการเบียดเบียนธรรมชาติ เมื่อเราตายไปธรรมชาติก็เลือกผู้ทำงานใหม่คือให้มีผู้เกิดใหม่มาทำงานต่อจากเรา กลไกแบบนี้คือวิวัฒนาการนั้นเอง

Saturday, January 10, 2015

Basic violin sheet music

1. Twinkle Twinkle Little Star/ABC (British)
2. Jingle Bell (British)
3. Boat to Inverie (Scottish)
4. Daisy Bell (American)
5. Ave Marie (Latin)
6. Can't Help Falling in Love with You (American)
7. Silent Night (British)
8. Edelweiss (American)
9. Any dream will do (American)


Thursday, January 08, 2015

ชีวิตคือการทำงาน

การทำงานคือการปฏิบัติธรรม

การปฏิบัติธรรมคือชีวิต

(Inspired by P' Moo)

พระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่ ยากจะทราบ เพราะพิสูจน์ไม่ได้

พระธรรมมีจริงพิสูจน์ได้ด้วยจิตที่ถึงพร้อมกับเหตุที่เกิดขึ้นจริง หรือที่เรียกว่า เห็นทุกข์จึงเห็นธรรม ต่อเมื่อเข้าใจแล้วว่าพระธรรมมีจริงโดยการพิสูจน์ด้วยตนเองจึงจะเข้าใจความสำคัญของพระสงฆ์ ในฐานะผู้นำสารแห่งพระธรรมผ่านกาลเวลา

เมื่อจิตน้อมรับ พระธรรมและพระสงฆ์แล้ว ก็จะเกิดความอยากรู้เองถึงเหตุที่มาแห่งพระธรรม อันว่าใครหนอเป็นผู้กำหนดให้เกิดแต่แรก นั้นหมายถึงพยายามที่จะศึกษาและเข้าใจถึงประวัติแห่งพระศาสดา ณ ขณะจิตที่ถึงพร้อมแล้ว

การศึกษาพุทธศาสนาจึงน่าจะเป็นไปตามลำดับดังนี้คือ พระธรรม พระสงฆ์ และพระพุทธ มากกว่า พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

หากจิตที่ยังไม่ถึงพร้อม + การจัดลำดับความสำคัญผิด โดยเริ่มตั้งคำถามเสียก่อนว่า พระพุทธเจ้ามีจริงหรือเสียแล้ว ก็จะนำไปสู่ความลังเล เคลือบแคลงสงสัยในตัวบุคคล ก็พลอยจะไม่เชื่อสิ่งที่พระศาสดาสอนด้วยเช่นกัน โดยเชื่อว่าเป็นเรื่องอุปโลกขึ้นมาแต่ต้น เมื่อไม่มีหนึ่ง สองที่เป็นเหตุอันอ้างว่าเกิดจากหนึ่งจึงไม่มี

ปัญหาความเชื่อในพระธรรม
- จิตยังไม่ถึงพร้อม ยังไม่เข้าใจโลก ยังเด็กไป หรือประสบการณ์ชีวิตยังน้อย ยังไม่เข้าใจว่าชีวิตเป็นทุกข์ เมื่อไม่เห็นทุกขฺ์จึงยังไม่เห็นธรรม

ปัญหาความเชื่อในพระสงฆ์
- สิ่งที่พระทำไม่ได้เป็นพระธรรมเสมอไป ทำให้เกิดปัญหาเรื่องความเลื่อมใสศรัทธาในตัวบุคคล คือพระสงฆ์

ปัญหาความเชื่อในพระพุทธเจ้า
- พิสูจน์ไม่ได้

(Inspired by พระโต วัดเทพศิรินทราวาส)

Sunday, January 04, 2015


เสื้อที่ยับง่ายรีดยาก เหมือนคนพูดจาไม่ดีและจิตใจก็ไม่ดี

เสื้อที่ยับง่ายรีดง่าย เหมือนคนพูดจาไม่ดีแต่จิตใจดี

เสื้อผ้ายับยากรีดง่าย เหมือนคนพูดจาดีและจิตใจก็ดีด้วย

เสื้อผ้ายับยากรีดยาก เหมือนคนพูดจาดีแต่จิตใจไม่ดี

(ข้อคิดจากการซื้อเสื้อผ้า)