Tuesday, April 05, 2016

ข้อคิดจากพี่หมู

- "ชีวิตของเราล้วนอยู่เพื่อผู้อื่น"
- "การทำงานคือการปฏิบัติธรรม"
- "ดีหรือไม่...ไม่รู้" (Steve Job's connecting the dots)