Saturday, December 26, 2009

การติดยึด

คนบางคนติดยึดอยู่กับการที่ตนเป็นคนไม่ติดยึด อย่างนี้ก็เรียกว่าติดยึด คือนิยมใช้ชีวิตอย่างที่ดูเหมือนจะเรียบง่าย แต่จริงๆต้องเรียกว่าเรียบแต่ไม่ง่ายจึงจะถูก

บางคนติดยึดว่าต้องแต่งตัวเรียบง่ายไม่มีสีสัน เมื่อจำเป็นต้องแต่งกายแบบมีสีสันหน่อยก็เป็นทุกข์

บางคนติดยึดว่าเป็นคนกินง่าย คือว่าเวลาอยู่ในร้านอาหารจีนร้องโวยวายอยากกินไข่ทอดธรรมดา

บางคนติดยึดว่าเป็นคนอยู่ง่าย พอต้องนอนโรงแรมห้าดาวหรูอยู่สบายก็เป็นทุกข์

คนไม่ยึดติดที่แท้จริงไม่ใช่เป็นผู้มุ่งที่จะไม่ยึดติด แต่เป็นผู้ไม่เก็บมาใส่ใจมากกว่า ยึดติดแล้วอย่างไร ไม่ยึดติดแล้วอย่างไร ไม่ได้มีสาระอะไรเลย ถ้าคิดได้เช่นนี้แล้วจึงถือว่าไม่ติดยึดโดยแท้ คือกินอยู่อย่างไรก็ได้ อย่างไรก็ดี ล้วนมองเป็นอนิจจังทั้งสิ้น
การทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากเป็นเรื่องง่าย
การทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายเป็นเรื่องยาก

มนตรี

Sunday, December 13, 2009

ปุจฉา: ทำไมเวลาราคาน้ำมันขึ้นราคาทองคำจึงขึ้นด้วย และเวลาน้ำมันลงราคาทองคำก็ลงตาม?

วิสัจฉนา: ราคาน้ำมันที่สูงขั้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อครับ เพราะไม่ว่าราคาน้ำมันจะสูงขึ้นเท่าไร เราก็ยังต้องใช้ปริมาณน้ำมันเท่าเดิมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (ไม่เหมือนผักผลไม้ หรือเนื้อสัตว์เช่นหมูแพงก็หันไปกินไก่แทน!) และที่สำคัญเป็นรายจ่ายครัวเรือนก้อนใหญ่เมื่อเทียบกับรายจ่ายประจำเดือนอื่นๆ

ณ วันนี้น้ำมัน ไบโอดีเซลที่ผมใช้ราคาลิตรละ 26.79 ผมใช้น้ำมันวันละ 8 ลิตร = เป็นเงิน 214.32 บาท วันดีคืนดีไบโอดีเซลที่ผมใช้เกิดขึ้นราคาเป็นลิตรละ 30 บาท เงิน 214.32 บาทที่เคยจ่ายกลับซื้อน้ำมันได้ไม่ถึง 8 ลิตรอย่างที่เคย เงินผมก็ด้อยค่าลง ผมจึงต้องจ่ายเงินมากขึ้นกว่าที่เคยจ่าย เมื่อรายจ่ายมากขึ้นก็ต้องหารายได้มากขึ้นเพื่อมาทดแทนกัน ในที่นี้ผมเป็นอาจารย์ ค่าชั่วโมงสอนเป็นสินค้า เมื่อผมขึ้นค่าชั่วโมงสอน ก็เดือดร้อนผู้ปกครองต้องจ่ายเงินให้นักศึกษาที่มาเรียนกับผม ผู้ปกครองก็ต้องทำวิธีเดียวกันคือเพิ่มราคาสินค้าของตนให้สูงขึ้นกรณีเป็นผู้ประกอบการ ถ้าทุกคนทำเช่นนี้ ก็เกิดเงินเฟ้ออย่างเลี่ยงไม่ได้ไงครับ คือราคาสินค้าเพิ่มแต่มูลค่าจริงๆของสินค้าไม่ได้เพิ่มขึ้นตาม บาปตกอยู่ที่ผู้บริโภคที่ไม่มีอำนาจเพิ่มมูลค้าสินค้าของตนได้ หรือผู้ไม่มีสินค้าเป็นของตน ก็คือมนุษย์เงินเดือนไงครับ ต้องจ่ายราคาสินค้าและบริการที่เพิ่มสูงขึ้นในขณะที่เงินเดือนเท่าเดิม

เมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อเช่นนี้แล้ว ราคาทองคำจะยังยืนหยัดอยู่เท่าเดิมก็เห็นจะไม่ได้ล่ะครับ เพราะถ้าไม่ปรับราคาให้สูงขึ้นตามภาวะเงินเฟ้อเสียแล้ว ทองคำก็จะมีค่าด้อยลงไปทันที บรรดาผู้ค้าทองคำไม่ยอมให้มูลค่าทองที่ตนเองถือยู่ต้องด้อยลงไปเพราะเงินเฟ้อก็เลยรวมกลุ่มเป็นสมาคมผู้ค้าทอง เพื่อกำหนดราคาทองคำมาตราฐานขึ้นในแต่ละวัน บรรดาพ่อค้าร้านทองจะวิทยุถึงกันทุกเช้าครับเพื่อปรับราคาทองคำใหม่ให้เข้ากับสภาวะของตลาดเพื่อรักษามูลค่าแท้จริงของทองคำไว้

สรุปเมื่อน้ำมันแพงก็กระตุ้นให้เกิดเงินเฟ้อ ราคาทองจึงต้องถูกปรับขึ้นเพื่อรักษามูลค่าที่แท้จริงของทองคำไว้ครับ

Thursday, December 10, 2009