Thursday, November 05, 2015

... ปัจจัตตัง!

Saturday, August 29, 2015


ระบบการศึกษาไทยเต็มไปด้วยระบบการตรวจสอบคุณภาพ... จนคนไม่มีเวลาพัฒนาคุณภาพตนเอง เพราะต้องแบ่งเวลาไปพัฒนาคุณภาพคนอื่น ส่วนคนที่ไม่มีคุณภาพได้ประโยชน์จากการใช้ระบบเป็นเครื่องมือ... เพื่อทำให้ดูมีคุณภาพ

"This is when the word 'inflation' applies ... in the educational sector. No penalty will be bestowed upon you if you know how to play the game."

การกำหนดให้ นศ.ป.โทต้องได้เกรด 3 ก่อนจบการศึกษา และการกำหนดให้อาจารย์ระดับอุดมศึกษาจบ ป.เอก 100% เป็นเพียงปัจจัยส่วนหนึ่งจากทั้งหมดที่ส่งเสริมการเฟ้อทางการศึกษา และไปสู่ educational price war สู้กันจนรายใหญ่เท่านั้นที่อยู่ได้ เพราะได้ประโยชน์จาก economies of scale สุดท้ายแทนที่จะเป็นการกระจายการศึกษากลับทำให้เกิดการรวมศูนย์การศึกษา จากแข่งราคา (price war) กำลังจะเป็นการแข่งบริหารต้นทุน (cost manipulation war) ผู้รับผลกระทบโดยตรงคือผู้เรียนที่ไม่มีอำนาจต่อรองอะไรเลย

แต่ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของคำว่าวิวัฒนาการของระบบทุน ซึ่งก็สายเกินไปที่จะเลี่ยงเสียแล้ว เพราะคนที่เลือกที่จะไม่แข่งขันในสังคมแห่งการแข่งขันจะถูกยัดเยียดความพ่ายแพ้ให้ทั้งๆที่ไม่ได้ลงสนามด้วยซ้ำ
Monday, August 10, 2015

Live longer:

Feed & Fast คืออดอาหารสลับกับกินให้เต็มที่
Fast & Fast คืออดอาหารสลับกันการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเร็วๆหรือการออกกำลังกายเป็นประจำ
มนุษย์: ความแตกต่างที่ลงตัว
องค์ประกอบที่กำหนดพฤติกรรมมนุษย์คือ หยิน กับ หยาง หรือโครโมโซม x กับ y สะท้อนออกมาในรูปแนวความคิดสองขั้วที่กำหนดการตัดสินใจของมนุษย์ ในระดับบุคคล ครอบครัว สังคมเศรษฐกิจของประเทศและของโลก 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและครอบครัว
มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิต และสิ่งมีชีวิตย่อมมีวิวัฒนาการ คือ dynamic beings หยิน หยาง คือลักษณะของหญิงและชายซึ่งเกิดมาคู่กัน แต่มีลักษณะไม่เหมือนกันทั้งนี้เพื่อถ่วงดุลกันและกันเพื่อให้เกิดวิวัฒนาการตามธรรมชาติ นั่นหมายถึงการเติมเต็มกันและกัน แต่ก็ยังหมายถึงการทะเลาะเบาะแว้งกันด้วย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความลงตัวตามธรรมชาติ คำกล่าวที่ผู้ชายว่า “Woman, can’t live with. Can’t live without” อธิบายได้ดีถึงความสัมพันธ์ในเรื่องนี้ คือชายหญิงอยู่ด้วยกันก็ทะเลาะกัน แต่ขาดกันก็ไม่ได้อีก ปรัชญาจีนเปรียบเทียบไว้ว่าชายคือขุนเขา หญิงคือสายน้ำ ซึ่งเป็นความต่างที่ลงตัวตามธรรมชาติ หากเอาภูเขามาถมแม่น้ำเสียจะได้พื้นที่ราบแต่ไม่มีสิ่งมีชีวิตเพราะไม่มีฝนตก ความลงตัวตามธรรมชาติจึงไม่ได้อยู่ที่การเอาส่วนที่เกินมาหักลบกลบกับส่วนที่ขาดเพื่อให้ได้ค่ากลาง ความลงตัวไม่ได้อยู่ที่เอาลักษณะของชายและหญิงมารวมไว้ในคนๆเดียวกลายเป็นเพศกลางหรือเพศที่สาม ธรรมชาติคือความต่างเพราะความต่างที่ถ่วงดุลกันเป็นที่มาของวิวัฒนาการ แต่นี่ก็เป็นพื้นฐานของความวุ่นวายไม่จบสิ้นของมนุษย์ด้วยเช่นกัน หากโลกของเราจะมีแต่หญิงล้วน หรือชายล้วน ความวุ่นวายคงลดน้อยลงมาก แต่มนุษย์จะสูญพันธ์

หญิงมีลักษณะละเอียดรอบคอบ พิถีพิถันจนลังเลไม่มั่นใจ คือ นักเต้นระบำเพราะเดินวนเวียนอยู่สวยงามแต่ไม่ไปไหนเสียที ชายมีลักษณะกล้าตัดสินใจ แต่ประมาท ขาดความระมัดระวังคือ นักพนัน เพราะชอบเสี่ยงอยู่ตลอดซึ่งก็เป็นคุณลักษณะที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา แต่บางครั้งก็เสี่ยงจนหมดตัวจนรับผิดชอบความเสียหายไม่ไหว

ความสัมพันธ์ระดับสังคมและเศรษฐกิจ
ลักษณะที่ปรากฏในหญิงและชายนั้นเป็นตัวกำหนดความคิดในเรื่องต่างๆ ตลอดจนแนวคิดทางการเมืองการปกครอง สังคมที่มีความคิดแบบหยางมากๆคือสังคมที่มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดโดยไม่ค่อยรับผิดชอบกับผลที่เกิดขึ้น สังคมที่มีลักษณะหยินมากๆก็จะมีลักษณะที่ตรงข้ามคือเน้นที่การอนุรักษ์สิ่งที่ดีไว้เพื่อไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การเมืองในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกาแบ่งขั้วความคิดเป็นสองฝ่ายให้ชัดเจนไปเลยเป็นพรรค Republican และ Democrat แล้วให้ประชาชนลงคะแนนตัดสิน แน่นอนที่สุดสองพรรคนี้สลับกันขึ้นมาปกครองประเทศ ยามใดประเทศมีแนวคิดแบบ Republican สุดโต่งคนอเมริกันก็จะหันไปเทคะแนนให้ Democrat ในการเลือกตั้งสมัยหน้า ยามใดสังคมมีแนวคิดแบบ Democrat สุดโต่งสมัยต่อมาคนก็จะเทคะแนนให้ฝ่าย Republican มาก เป็น dynamicity แบบนี้ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนา สังคมแบบไทยกับทำตรงกันข้ามคือแทนที่จะแยกแนวนโยบายหยินหยางให้ชัดเจน ทุกพรรคการเมืองมีนโยบายคล้ายๆกัน แล้วเอาตัวบุคคลเป็นที่ตั้งมากกว่าแนวนโยบาย dynamicity ในสังคมไม่เกิด การผูกขาดของพรรคต่อประชาชนเกิดขึ้นแต่พัฒนาการก็ไม่เกิด

ความลงตัวไม่ได้อยู่ที่การลอมชอมจนทุกคนเป็นเนื้อเดียวกันหมด เพราะนั้นเป็นอันตรายต่อวิวัฒนาการเหมือนอย่างสังคมนิยม (Socialist) ที่ทุกคนมีความคิดความเห็นไปในทิศทางเดียวกันแต่ประเทศไม่พัฒนา แตกต่างจากเสรีนิยม (Liberal) ที่กล่าวมาข้างต้น 

ดีทั้งหมดคือไม่ดี... เพราะไม่พัฒนา
ไม่ดีทั้งหมดยิ่งไม่ดี... เพราะเสื่อมลง
ดีบ้างไม่ดีบ้างปะปนกันจึงดี... เพราะเกิดพัฒนาการ

เช่นเดียวกับที่การเมืองมีแบบขวาจัด (liberal) และซ้ายจัด (conservative) แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายเศรษฐกิจของชาติย่อมมีความแตกต่างกันคนละขั้วเช่นกันคือทุนนิยมเสรี (capitalist) และ นโยบายปกป้องประเทศจากทุนนิยมเสรี (protectionist) นโยบายแบบทุนนิยมเสรีคือการมุ่งเน้นที่ความก้าวหน้าและการลงทุน

* กรณีหนี้สินกรีซที่สร้างไว้จนล้นพ้นตัวก็มาจากแนวนโยบายแบบหยางสุดโต่งที่มุ่งความเปลี่ยนแปลงจนทำให้เกิดช่องว่างอันนำไปสู่การโกงกันในรัฐบาลก่อนๆ จนตอนนี้ต้องใช้นโยบายแบบหยินกลายเป็นรัฐบาลที่รัดเข็มขัด

มุมมองทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมกับอนุรักษ์นิยม (Capitalist vs. Conservative) แนวความคิด ซึ่ง

หยินคือนโยบายสังคมเศรษฐกิจเชิงก้าวหน้า (Progressive)
หยางคือนโยบายสังคมเศรษฐกิจเชิงป้องกัน (Protective)

การศึกษาไทยและเทศ
การประกันคุณภาพ

การแข่งขันทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำ แต่การเลือกที่จะไม่แข่งขันในสังคมที่มีการแข่งขันจะนำไปสู่การถูกยัดเยียดความพ่ายแพ้และบทลงโทษที่เกิดขึ้นอันเลี่ยงไม่ได้Wednesday, July 29, 2015

Business trip in Japan (Classical Music Theme)

(Prior to departure: 7-day JR Pass for THB7,500)

July 22: Arrived Narita Airport. Took a pocket router at the airport. Activated JR pass at JR ticket office also at the airport. Checked in at Shinjuku Kuyakusho-mae. Visited a violin shop on the way.

July 23: Took JR to Yurakucho JR, then walked 200 m. to Hibiya Subway to go to Tsukiji Subway for fish market. Went all the way back to Shinjuku JR and continued from there to Otsuki JR and took a train to Kawaguchiko Station for Fuji. Checked in at Kawaguchiko Hotel. Visited one of the lake view attractions 'Music Forest'.

July 24: Back to Otsuki from Kawaguchiko Station. At Otsuki, took Hachioji JR to Shinyokohama. From Shinyokohama, took shinkansen to Nagoya. Upon arrival at Nagoya, visited a new music supplier warehouse. Checked in at Trusty Nagoya Hotel.

July 25: Visited Nagoya Castle in the morning and took JR to Shin-osaka JR. Upon arrival, took a subway to Namba Station. Checked in at New Japan. Visited a piano factory.

July 26: Took Shinkansen to Kyoto. Left luggage at a locker and booked for JR route the next day. At the station, bought 1-day pass bus ticket for JPY500 (one trip already cost JPY230). Walked 5 mins to Wakamiya Ryokan. Took the bus # 100 for visiting temples and shopping at Gion area.

July 27: Took JR from Kyoto to Takayama (with a transit at Nogoya).

July 28: Took JR from Takayama to Tokyo and onwards to Narita Airport. Return the router and paid for it.

Thursday, April 16, 2015

น้ำมัน (1=ต้นทุนราคาหน้าโรงกลั่นสิงคโปร์ 2=ภาษีต่างๆและกองทุนน้ำมัน, 3=ค่าการตลาด)
50USD / Oil Barrel (160liters)
เบนซิน 95
33 (65%+30%+5%)
ดีเซล
28 (85%+7%+8%)

ทอง 1200 USD / Ounce (2baht)

ณ. 16 เม.ย. 58

Wednesday, April 15, 2015

Sale เป็นกิจวัตรหนึ่งของธุรกรรม

Marketing คือการสร้างความอยาก

Branding คือการสร้างความเป็นเจ้าของSaturday, January 17, 2015

ชีวิตของเราเกิดมาล้วนเพื่อผู้อื่น ชีวิตคือการทำงาน การทำงานคือการปฏิบัติธรรม และการปฏิบัติธรรมก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เพราะธรรมคือธรรมชาติของชีวิต

ก่อนจะถามว่าคนเราเกิดมาทำไม ให้ถามก่อนว่าทำไมคนเราจึงต้องตาย เมื่อได้คำตอบที่สองแล้วคำตอบแรกก็จะตามมาเอง

เราต้องตายเพื่อหยุดการทำงาน ธรรมชาติไม่อนุญาติให้เราอยู่นานเกินไปเพราะไม่ดีกับธรรมชาติเอง เพราะเราเริ่มเก็บเกี่ยวประโยชน์จากการอยู่นานซึ่งเป็นการเบียดเบียนธรรมชาติ เมื่อเราตายไปธรรมชาติก็เลือกผู้ทำงานใหม่คือให้มีผู้เกิดใหม่มาทำงานต่อจากเรา กลไกแบบนี้คือวิวัฒนาการนั้นเอง

Saturday, January 10, 2015

Basic violin sheet music

1. Twinkle Twinkle Little Star/ABC (British)
2. Jingle Bell (British)
3. Boat to Inverie (Scottish)
4. Daisy Bell (American)
5. Ave Marie (Latin)
6. Can't Help Falling in Love with You (American)
7. Silent Night (British)
8. Edelweiss (American)
9. Any dream will do (American)


Thursday, January 08, 2015

ชีวิตคือการทำงาน

การทำงานคือการปฏิบัติธรรม

การปฏิบัติธรรมคือชีวิต

(Inspired by P' Moo)

พระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่ ยากจะทราบ เพราะพิสูจน์ไม่ได้

พระธรรมมีจริงพิสูจน์ได้ด้วยจิตที่ถึงพร้อมกับเหตุที่เกิดขึ้นจริง หรือที่เรียกว่า เห็นทุกข์จึงเห็นธรรม ต่อเมื่อเข้าใจแล้วว่าพระธรรมมีจริงโดยการพิสูจน์ด้วยตนเองจึงจะเข้าใจความสำคัญของพระสงฆ์ ในฐานะผู้นำสารแห่งพระธรรมผ่านกาลเวลา

เมื่อจิตน้อมรับ พระธรรมและพระสงฆ์แล้ว ก็จะเกิดความอยากรู้เองถึงเหตุที่มาแห่งพระธรรม อันว่าใครหนอเป็นผู้กำหนดให้เกิดแต่แรก นั้นหมายถึงพยายามที่จะศึกษาและเข้าใจถึงประวัติแห่งพระศาสดา ณ ขณะจิตที่ถึงพร้อมแล้ว

การศึกษาพุทธศาสนาจึงน่าจะเป็นไปตามลำดับดังนี้คือ พระธรรม พระสงฆ์ และพระพุทธ มากกว่า พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

หากจิตที่ยังไม่ถึงพร้อม + การจัดลำดับความสำคัญผิด โดยเริ่มตั้งคำถามเสียก่อนว่า พระพุทธเจ้ามีจริงหรือเสียแล้ว ก็จะนำไปสู่ความลังเล เคลือบแคลงสงสัยในตัวบุคคล ก็พลอยจะไม่เชื่อสิ่งที่พระศาสดาสอนด้วยเช่นกัน โดยเชื่อว่าเป็นเรื่องอุปโลกขึ้นมาแต่ต้น เมื่อไม่มีหนึ่ง สองที่เป็นเหตุอันอ้างว่าเกิดจากหนึ่งจึงไม่มี

ปัญหาความเชื่อในพระธรรม
- จิตยังไม่ถึงพร้อม ยังไม่เข้าใจโลก ยังเด็กไป หรือประสบการณ์ชีวิตยังน้อย ยังไม่เข้าใจว่าชีวิตเป็นทุกข์ เมื่อไม่เห็นทุกขฺ์จึงยังไม่เห็นธรรม

ปัญหาความเชื่อในพระสงฆ์
- สิ่งที่พระทำไม่ได้เป็นพระธรรมเสมอไป ทำให้เกิดปัญหาเรื่องความเลื่อมใสศรัทธาในตัวบุคคล คือพระสงฆ์

ปัญหาความเชื่อในพระพุทธเจ้า
- พิสูจน์ไม่ได้

(Inspired by พระโต วัดเทพศิรินทราวาส)

Sunday, January 04, 2015


เสื้อที่ยับง่ายรีดยาก เหมือนคนพูดจาไม่ดีและจิตใจก็ไม่ดี

เสื้อที่ยับง่ายรีดง่าย เหมือนคนพูดจาไม่ดีแต่จิตใจดี

เสื้อผ้ายับยากรีดง่าย เหมือนคนพูดจาดีและจิตใจก็ดีด้วย

เสื้อผ้ายับยากรีดยาก เหมือนคนพูดจาดีแต่จิตใจไม่ดี

(ข้อคิดจากการซื้อเสื้อผ้า)